Specialpædagogisk konsulentbistand

Jeg starter pr. 1.10.2016 ved Dafolo som pædagogisk læringsorienteret konsulent. Det betyder, at alle mine aktiviteter omkring undervisning og vejledning herefter vil gå igennem Dafolo. I er meget velkommen til at kontakte mig, så vi kan få en snak om jeres ønsker og behov, og eventuelt lave et uforpligtende tilbud. Ligeledes at jeg ikke længere vil have mulighed for at tage nye familier ind til rådgivningsforløb. I er naturligvis stadig velkomne til at kontakte mig, så jeg kan hjælpe med at formidle kontakt til andetssteds afhængig af jeres behov. 

 

Rådgivning

til familier med børn, som har særlige udfordringer eller behov. 

Undervisning

af fagligt personale indenfor såvel alment som specialregi. Her tilbydes korte og længerevarende undervisningsforløb, workshops, oplæg og foredrag.

Vejledning

igennem konsulentbistand i det pædagogiske og didaktiske felt. 


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk